Οι Άνθρωποί μας

Η Ομάδα μας

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πιο σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης και με την εμπειρία τους μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς κεντρικής Διοίκησης κ.λ.π.). Σημαντικό μας πλεονέκτημα , οι ηθικές αξίες που διέπουν το σύνολο των συνεργατών μας και αποτελούν βασικό στοιχείο για την ένταξή τους στην ομάδα μας. Η φερεγγυότητα, η εχεμύθεια μας αλλά και τα ανεπτυγμένα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας μας, διασφαλίζουν το απόρρητο των εργασιών μας. Καθημερινή μας επιδίωξη είναι να είμαστε πολύτιμοι συνεργάτες για τους πελάτες μας και να τους υποστηρίζουμε σε όποια τους προσπάθειά, σε ένα ευµετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο οποίο απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και µεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Ζωή Μανώλη

Πρόεδρος & Δ/νουσα σύμβουλος

Κώστας Μπραζιώτης

Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνα Τσιλίκα

Διεύθυνση πληροφορικής

Κώστας Λιάππης

Διεύθυνση πληροφορικής

Αντιγόνη Μανώλη

Διεύθυνση Οικονομοτεχνικής υποστήριξης

Ντίνα Νικολοπούλου

Oικονομοτεχνικοi σύμβουλοι

Κατερίνα Λιάππη

Oικονομοτεχνικοi σύμβουλοι

Παναγιώτης Βάκκας

Oικονομοτεχνικοi σύμβουλοι

Θωμάς Μαλάμης

Oικονομοτεχνικοί σύμβουλοι

Έφη Καραγιώτα

Oικονομοτεχνικοί σύμβουλοι

Βλαχογιάννης Γιάννης

Μηχανικοί Συστημάτων Πληροφορικής

Κεφαλάς Βασίλης

Μηχανικοί Συστημάτων Πληροφορικής

Κατσίκας Δημήτρης

Μηχανικοί Συστημάτων Πληροφορικής

Γιοβάννη Αγγελική

Μηχανικοί Συστημάτων Πληροφορικής

Γκένα Δήμητρα

Μηχανικοί Συστημάτων Πληροφορικής

Εσύ

Στείλε το Βιογραφικό σου