ΠΡΟΦΙΛ

Η MENTAL A.E. είναι επιχείρηση κάλυψης αναγκών μηχανοργάνωσης και οικονομοτεχνικής υποστήριξης και απευθύνεται αποκλειστικά σε οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η MENTAL Α.Ε. αποτελεί συνέχεια  των εταιριών FIVESTAR Α.Ε. και ΟΡΑΜΑ Α.Ε. Ιδρύθηκε το 2007, με έδρα την Καρδίτσα, ενώ ανήκει σε όμιλο συνεργαζομένων εταιριών ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. που έχει έδρα στην Αθήνα.

Ο όμιλος καλύπτει τους δημόσιους φορείς με εξειδικευμένα στελέχη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε περισσότερους από 60 ΟΤΑ και 100 Νομικά Πρόσωπα & επιχειρήσεις. Στελέχη του ομίλου δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής από το 1978.

Σκοπός της εταιρίας είναι η μηχανοργάνωση και υποστήριξη των υποδομών σε συστήματα πληροφορικής, η οργάνωση των υπηρεσιών, η εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες απαιτήσεις και η πλήρης λειτουργία του Οικονομικού Διαχειριστικού συστήματος (Δημόσια – Γενική – Αναλυτική Λογιστική). Τα στελέχη υποστηρίζουν επί σειρά ετών όλες τις μηχανογραφικές εφαρμογές για ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της εταιρίας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., με επί τόπου παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή απομακρυσμένη διαχείριση και άμεση ανταπόκριση. Ως άριστος γνώστης του αντικειμένου, έχει ιδιαίτερη ευχέρεια κάλυψης οποιασδήποτε συμβουλευτικής ή μελετητικής ανάγκης του κάθε οργανισμού, όπως η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας δημοτικών επιχειρήσεων, η πιστοποίηση διαδικασιών του φορέα κ.τ.λ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2012.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2013.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2014.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Γενική Εκμετάλλευση 2014.

[08/07/2016] Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2015.

[08/07/2016] Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση αποτελεσμάτων 2015.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2016.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2017.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση αποτελεσμάτων 2017.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΟΤΣΗ 7, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΗΛ.: 24410 24 837

EMAIL: info@mental-sa.gr